ziyaretci sayacı


Aktif :
Bugün :
Toplam :
Anasayfa
HAZRETİ PEYGAMBER (S.A.V.) DÖNEMİNDE ÇOCUK SAHABİLER VE HATIRALARI

Selamün aleyküm ahir zamanın değerli irfan meclisi ihvanları, bugün Hakk azze ve celle’nin izniyle Hazreti Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in dönemindeki çocuk sahabeler ve onların hatıralarına değineceğiz.

Tabiî, böyle birçok sahabî var. Bunların başında daha çocuk yaşlarda îman eden Hazret-i Ali geliyor elbette. Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in amcazâdesi olan Hazret-i Ali, Efendimiz’in mübârek terbiyelerinde gönlünü irfanla doldurdu. İlmin kapısı oldu. Kıyâmete kadar devam edecek bir tasavvuf silsilesinin başlangıcını teşkil etti.

Kardeşi Cafer Tayyar’da, Peygamber muhabbetinin bambaşka bir misâli idi. Rasûlullah -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in kızı Fâtıma, ümmetin seyyidesi oldu. Daha küçük yaşlarda iken gösterdiği yüksek davranış ve mübârek babasını sahiplenişi dolayısıyla «babasının annesi» vasfını aldı. Oğlu Hazret-i Hasan, şerîflerin, Hazret-i Hüseyin’de seyyidlerin baş tâcı oldu.

Mus’ab bin Umeyr, müşrik âilesinin bütün servetini reddederek Allah Rasûlü -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in yanını tercih etti. İslâm yolunda fedâkârlığın ve başkalarını düşünmenin eşsiz bir numûnesi hâline geldi. Allah Rasûlü -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’e olan muhabbeti, onu bu uğurda can vermeye kadar götürdü.

Üsâme bin Zeyd, yirmi yaşlarında iken Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem- tarafından İslâm ordusunun kumandanı tayin edildi.

Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in dizi dibinde yetişen çocuklardan sayabileceğimiz daha pek çokları var, ancak bu anlattıklarımız birer misâl kabîlinden kâfîdir herhâlde…

Hazreti Ali -radıyallahu anh-

Peygamberimiz’in amcası Ebu Talip’in oğlu ve damadıdır. Ayrıca dördüncü halifedir. Henüz çocuk sayılacak yaşlarda Müslüman olmuş, adeta Peygamberimiz ‘in yanında, O'nun terbiyesinde büyümüştür. Hz. Ali aracılığı ile bizlere kadar ulaşan yüzlerce hadis vardır. Peygamberimiz ’in hediye ettiği "Zülfikar" isimli, ağzı iki çatallı bir kılıcı vardır. Hz. Ali İslam kültüründe cesareti, Peygamberimize duyduğu güven ve yakınlığı ile bilinir. Cennetle müjdelenen sahabelerdendir.

Zeyd bin Harise -radıyallahu anh-

Sevgili Peygamberimiz ‘in azatlı kölesidir. Yemen’de doğmuştur. Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali’den sonra dördüncü, azat olmuş köleler içinde ise ilk iman edenlerdendir.  Zeyd bin Harise, Peygamberimiz ’den gördüğü güzel muameleden dolayı O’nu anne babasından daha çok seviyor, Peygamberimizin yanından hiç ayrılmak istemiyordu. Peygamberimiz, Zeyd’i Mekke’de Ümmü Eymen’le evlendirdi. Bu evlilikten Hazreti Usame doğdu. Kur’an’da, sahabeler içinden sadece Zeyd bin Harise’nin ismi geçmektedir. Bu, O’nun için büyük şeref olmuştur. Hz. Zeyd, hicretin sekizinci yılında Şam bölgesinde Mûte savaşında şehit olmuştur. 

Sad bin Ebi Vakkas -radıyallahu anh-

Sahabenin seçkinlerinden biri olup, sağlığında Cennetle müjdelenen on kişi arasındadır. Peygamberimize ilk inananlardandır. Oğlunun Müslüman olduğunu öğrenen annesi, buna çok üzülmüş ve O'nu İslam dininden döndürebilmek için çareler aramıştır. Hz. Sad bin Ebi Vakkas annesine çok düşkün olduğu halde inancından vazgeçmemiştir.

Enes bin Malik -radıyallahu anh-

Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde, tüm Medine halkı sevinç ve heyecan içindeydi. Tüm çocuklar telaşla etrafta koşturuyor, Peygamberimiz ‘in gelişini haber vermek için can atıyorlardı. Bunlar arasında 8 yaşında sevimli mi sevimli bir çocuk vardı; Enes!

Birinci Akabe Biatı’nda Müslüman olan Enes’in annesi, O’nu Peygamberimiz ‘in hizmetine verdi. Hz. Enes’in Peygamberimizle birlikteliği vefat edene dek devam etti. Hz. Enes Peygamberimizi o kadar severdi ki, O’na hizmet etmekten büyük keyif duyardı. Peygamberimiz de bu sevimli yardımcısına daima dua ve ikramda bulunurdu. Hz. Enes, hizmetinde bulunduğu 10 yıl içerisinde, Peygamberimiz ‘in bir defacık olsun yaptığı bir iş için kendisine; “Bunu niçin böyle yaptın?” yapmadığı bir şey için de; “Bunu niye böyle yapmadın?” demediğini rivayet eder. Hz. Enes, Peygamberimiz ile birlikte bütün savaşlarda bulundu. Bedir Harbi’ne ka­tıldığında ise henüz 12 yaşındaydı. Hz. Enes en çok hadis rivayet eden sahabelerden üçüncüsüdür.

Hz. Aişe -radıyallahu anhüma-

Hz. Aişe, Hz. Ebubekir’in kızı ve Peygamberimiz ‘in eşidir. Kur’an’da belirtildiği üzere, geçmiş ve gelecekteki tüm inananların annesidir. Güzel ahlaklı, ibadete düşkün ve çok zeki bir sahabedir. Daha küçük yaşlarda iken okuma yazma öğrenmiş ve Peygamberimiz ‘den birçok hadis nakletmiştir. Sahabe, karakter ve hafızasına güvendikleri ve ayet-i kerime ile övüldüğünü bildikleri için birçok meseleyi Hz. Aişe’ye sorar ve O'ndan öğrenirlerdi.

Zeyd bin Sabit -radıyallahu anh-

Peygamberimiz ‘in vahiy katiplerinden biridir. Kur'an'ı ezbere bilir ve çok güzel okurdu. Ayrıca yazmaya da kabiliyeti vardı. Peygamberimiz bu genç sahabeden çok memnun idi. Bir gün O'na "Ey Zeyd! Benim için Yahudilerin yazısını öğren, çünkü ben söylediğim şeylerde onlardan emin olamıyorum" demiştir. Bunun üzerine Zeyd kısa zaman içinde İbranice'yi öğrenmiş ve Peygamberimize tercümanlık yapmıştır. Dil öğrenme konusundaki üstün yeteneği nedeni ile İbranice dışında Rumca, Habeşçe, Süryanice ve Mısırlıların dillerini de bildiği söylenmektedir.

Mus'ab İrfan

25 Kasım 2023 - Karaman

Seyyid Muhammed Karamani ks Kimdir?
Hava Durumu
Ziyaretçilerimizden Gelen Mesajlar
Kayıtlı Video Bulunmamaktadır.
tarih
Hakkımızda

Hakkımızda
Misyon
Vizyon
İletişim

Telefon : 05446885258

Adres : İmaret Mah. 154. Sokak 7/1 Merkez KARAMAN
© Copyright 2012 Her Hakkı Saklıdır
Proteks Bilisim Teknolojileri
Aktif :
Bugün :
Toplam :