ziyaretci sayacı


Aktif :
Bugün :
Toplam :
Anasayfa
Zekâtın Hikmetleri
03.07.2015

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd âlemleri yoktan var eden Yüce Allah cc ‘a Salat ve Selam Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa –sallâllâhu aleyhi ve sellem–  ‘e, Selam onun Aline, Ashabına, Ahbabına, ve tüm inanlara.

Pek aziz ve muhterem kardeşlerim,

Rahmet ayı, Ramazanı şerifi idrak etmenin sevinci içerisindeyiz. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Ramazan ayında yapılan bütün ibadetlerin, kullukların sevabının kat kat ziyadeleşeceğini Efendimiz –sallâllâhu aleyhi ve sellem–  bize bildiriyor. Bir önceki,ikindi sohbetimizde zekâttan bahsetmiştik, bu haftada “zekâtın hikmetlerinden” bahsedeceğiz.

Kardeşlerim,

Zekât, müminlerin, kendilerini arındırmak, temizlemek, pak etmek, kurtuluşa ermeleri için, Rabbimiz farz kılmıştır. 

Gönül Evimizin Temizliği İçin Beş Esas / Cuma sohbeti
03.07.2015

Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah cc adıyla,

Hamd, âlemleri yoktan var eden Yüce Mevlamız Hazreti Allah cc ‘a, Salat ve Selam Onun Habibi Efendimiz –sallâllâhu aleyhi ve sellem– ‘e, Selam O’nun temiz aline, ashabına, ahbabına, evliyasına, tüm inananlara…

Pek aziz ve muhterem kardeşlerim,

Bir kutsi hadisi şerifte Resullerin En Mükemmeli olan Efendimiz –sallâllâhu aleyhi ve sellem– şöyle buyuruyor:

Beni ne yer aldı ne de selama aldı. Ancak, kâmil müminin kalbi aldı.” 1

İslam’da Zekât
02.07.2015

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Hamd, âlemleri yoktan var eden Yüce Allah cc ‘a Salat ve selam onun Habibi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa -Sallallâhu Aleyhi Vesellem-‘e Selam onun aline, ashabına, ahbabına, tüm inananlara.

Pek aziz ve muhterem kardeşlerim,

Bu hafta ki dersimizde, İslamda zekât konusunu işlemeye gayret edeceğiz. Zekât, sözlük manası olarak, artmak, çoğalmak, arınmak, temizlenmek ve bereketlenmek anlamına gelir. İslam dininde zekât; nisap adı verilen, asgari zenginlik ölçüsündeki bir malın, belirli bir miktarını, on bir ayı doldurduktan sonra, yüce Allah’ın rızası için ihtiyaç sahiplerine, herhangi bir karşılık beklemeden vermektir.

Zekât verecek kadar malı kendisinde mevcut olan her Müslümanın zekât vermesi, farzdır. Bu kitap, sünnet ve icma ile sabit bir İslami hükümdür.

 
İnsanın Beş Düşmanı
30.06.2015

Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah cc adıyla.

Hamd alemleri yoktan var eden, Yüce Allah’a cc. salat ve selam Onun Habibi Efendimiz  sallahu aleyhi vesellem’e , O’nun aline, ashabına, ahbabına, ve bu Muhammedî sevdaya sevdalanan tüm inanlara olsun.

Pek aziz ve muhterem kardeşlerim,

Bu haftaki dersimizde, bizleri Rabbimizden uzaklaştıran, gönül âlemimizi tarumar eden, bizim Rabbimize hakiki manada kulluk etmemize engel olan, İslam davasına daha verimli hizmet etmemizi engelleyen; beş ana düşmanı tanıyacağız. Nasıl ki, bir kimse, düşmanını tanırsa, onunla nasıl mücadele edeceğini bilir ve ona göre tedbir alır. İşte bu gün biz de evvela bu beş düşmanı tanıyacağız ve onlarla nasıl bir mücadele vereceğimizi ve nasıl tedbir alacağımızı öğreneceğiz.

Bu konuyu son devrin yetiştirdiği, dergâhından Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar ve binlerce âlim ulama yetiştiren, dava adamı, gönül eri,  Muhterem Şeyh Mehmet Zahid Kotku (k.s.)  Hazretleri şöyle açıklıyor;

 
Orucun Sevabını Azaltan Şeyler / Cuma Sohbeti
26.06.2015

Rahman ve Rahim olan yüce Allah’ın adıyla

Hamd âlemleri yoktan var eden Hazreti Allah cc, salat ve selam O’nun Habibi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem- e selam onun aline, ashabına, ahbabına, ve tüm ümmeti Muhammed’e.

Pek aziz ve muhterem kardeşlerim,

Bizleri böylesine feyizli,  böylesine rahmet pınarlarının cuş’a geldiği bir ramazan ayının cumasında bir araya getiren Mevla’mıza, ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Öyle ki, evveli rahmet, ortası bereket, sonu da cehennemden kurtuluş olan, af, mağfiret, bereket, rahmet, ayı ramazanı şerifi idrak ediyoruz. Rabbimiz ramazanı şeriften hakkıyla istifade edenlerden eylesin. Amin.

Kardeşlerim,

Ramazan demek, kirlenen, gönül âlemimize manevi bakım, onarım yapmak demektir. Yüce Allah cc.kullarına olan rahmetinin, merhametinin bir tecellisi olarak, ramazanı şerifte bizlerin hem zahiren, hem de batınen temizlenmemizi, arınmamızı, berraklaşmamızı, hem maddi hem de manevi bütün günah, isyan, hata, yani bizi rabbimizden uzaklaştıran ne varsa hepsinden kurtulmamız için bir fırsat vermiştir.

 


<<    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65    >>
Seyyid Muhammed Karamani ks Kimdir?
Hava Durumu
Ziyaretçilerimizden Gelen Mesajlar
Kayıtlı Video Bulunmamaktadır.
tarih
Hakkımızda

Hakkımızda
Misyon
Vizyon
İletişim

Telefon : 05446885258

Adres : İmaret Mah. 154. Sokak 7/1 Merkez KARAMAN
© Copyright 2012 Her Hakkı Saklıdır
Proteks Bilisim Teknolojileri
Aktif :
Bugün :
Toplam :